Accueil » Radiologisch onderzoek voor zwangere vrouwen

Informatie over de risico’s van een radiologisch onderzoek tijdens de zwangerschap

Blootstelling aan ioniserende straling tijdens de zwangerschap

Iemand het leven schenken behoort tot het mooiste wat een mens kan doen. Om de gezondheid van uw kind niet in gevaar te brengen, is het echter belangrijk dat u zich beschermt tegen ioniserende straling tijdens de zwangerschap.

In de mate van het mogelijke moet elke bestraling van de ongeboren baby vermeden worden. Als er in noodgevallen bij een zwangere vrouw toch medische beeldvorming nodig is met ioniserende straling, dan moeten er maatregelen genomen worden om de blootstelling van het kind tot een minimum te beperken. Uit voorzorg raden we aan om elke vorm van bestraling te vermijden zodra u zwanger bent.

Het risico van een onderzoek voor de foetus hangt af van de fase van de zwangerschap en de dosis van de bestraling op dat moment. Praat erover met uw arts.

Bent u zwanger? Breng dan spontaan de arts die het onderzoek aanvraagt of uitvoert op de hoogte, zelfs als die het onderwerp niet aankaart. Ook als u niet helemaal zeker bent, bijvoorbeeld kort na de conceptie, is het belangrijk dat u een eventuele zwangerschap vermeldt.

Kunt u de arts verantwoordelijk voor het onderzoek vooraf niet spreken? Vermeld het dan aan het onthaal, aan de verpleegkundigen of aan de assistenten. Zij zullen de arts op de hoogte brengen.

Als het onderzoek niet dringend is, kan de arts beslissen om het uit te stellen of eerst een zwangerschapstest te doen. Een andere optie is een onderzoek met een techniek zonder bestraling, zoals een echografie of een MRI.

Document AFCN-FANC