Accueil » Onderzoeken » Radiologie van de tanden en de aangezichtsschedel

Beeldvorming van de tanden, de kaak en de temporomandibulaire gewrichten

Voorafgaand aan bepaalde tandheelkundige ingrepen of tand- en kaakchirurgie kunnen verschillende radiologische onderzoeken vereist zijn.

Cone Beam CT ( CBCT): onderzoek waarbij een doorsnede wordt gemaakt. Dit onderzoek is cruciaal in de implantologie, maar ook bij andere indicaties, en levert hoogwaardige beelden op vanuit elke hoek. In vergelijking met een CT-scan biedt deze techniek het voordeel van een superieure beeldkwaliteit met een sterke verlaging van de stralingsdosis. Door de resultaten softwarematig te verwerken, kunnen 3D-beelden worden aangemaakt.

Panoramaopname tanden: uitmuntende beeldkwaliteit dankzij de 3D-scanner die de nauwkeurigheid optimaliseert voor elke tandzone. Maakt de visualisatie mogelijk van alle tandbogen.

Teleradiografie van de schedel: dankzij een scanner van 30 x 27 cm kan de schedel in zijn geheel worden afgebeeld, ook bij volwassenen, wat belangrijk is voor orthodontische behandelingen.