Accueil » Onderzoeken » Algemene digitale radiologie

Bij röntgenfotografie worden x-stralen gebruikt om diagnoses te stellen of medische handelingen te begeleiden.


Principe
Veiligheid van de patiënt
Voordelen van digitalisering


Principe

Tijdens het onderzoek dringen de stralen van de röntgenbuis vrij gemakkelijk door weefsels heen, maar worden ze tegengehouden door materialen met een grotere dichtheid. De resterende straling wordt opgevangen door een digitale detector, waardoor een radiologisch beeld kan worden samengesteld.

Veiligheid van de patiënt


Wanneer de toestellen uitgeschakeld zijn, is er geen enkel bestralingsrisico in de onderzoeksruimtes.


Ook buiten deze ruimtes is er niet het minste bestralingsrisico.


De radiologische onderzoeken gaan gepaard met een beperkte bestraling. Het diagnostische voordeel is echter vele keren groter dan het risico.

– Onze rol bestaat erin het aantal opnames te beperken tot het strikte minimum.

– De conformiteit van de apparaten en onderzoeksruimtes (kwaliteit en stralingsbescherming) wordt regelmatig gecontroleerd door een erkende instantie.

– Dankzij nieuwe technologieën en digitalisering kan de stralingsdosis sterk worden beperkt zonder de kwaliteit van het beeld negatief te beïnvloeden.


De dosissen tijdens een standaard radiologisch onderzoek zijn nauwelijks hoger dan de natuurlijke straling waaraan we in het dagelijkse leven worden blootgesteld.


Het is echter belangrijk om te weten dat zelfs zwakke röntgenstralen niet gezond zijn voor foetussen, zeker tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.

Daarom moet u zeker melden dat u (vermoedelijk) zwanger bent, uw maandstonden niet hebt gehad of geen voorbehoedsmiddelen gebruikt. Wanneer een patiënt die nog niet in de menopauze is geen voorbehoedsmiddelen gebruikt, vindt een radiologisch onderzoek beter plaats tijdens de eerste tien dagen van de cyclus.

Voordelen van digitalisering

De technieken om radiologische beelden te digitaliseren, bieden verschillende voordelen:

+ Aanzienlijke vermindering van de stralingsdosis tijdens het onderzoek.
+ Digitale verwerking van de beelden om er zo veel mogelijk informatie uit te halen.
+ Eenvoudig doorsturen van de beelden.
+ Mogelijkheid om op afstand de mening van een collega te vragen.
+ Archivering van alle beelden voor latere vergelijking.
+ De arts die het onderzoek heeft voorgeschreven, kan de beelden op afstand raadplegen.
+ Milieuvoordelen: verlaagd gebruik van schadelijke stoffen zoals films en chemicaliën en minder ecologische impact dan bij brievenpost.

Voorbereiding

Er vindt geen specifieke voorbereiding plaats.

Verwijder alle metalen voorwerpen uit de onderzoekszone (kunstgebit, bril, piercing, juwelen, beha, haarspeld …).

ContreContra-indicatieindication

Zwangerschap is een contra-indicatie voor het gebruik van de scanner. Vermeld altijd een mogelijke of daadwerkelijke zwangerschap.