Accueil » Onderzoeken » Mammografie

Borstkanker
Volledige borstanalyse
Mammotest

Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen (1 op de 4 kankers). Het is de belangrijkste doodsoorzaak door kanker bij vrouwen en zelfs de belangrijkste doodsoorzaak in het algemeen bij vrouwen van 35 tot 64 jaar. Eén op de negen vrouwen loopt risico op borstkanker in de loop van haar leven.

Van alle borstkankers wordt 25% vastgesteld voor de leeftijd van 50 jaar en 75% daarna.

Daarom is het belangrijk om vanaf 40 jaar borstkanker te gaan opsporen.

Een vroegtijdige diagnose kan uw toekomst veranderen … Bij een snelle diagnose is de tumor nog klein, neemt de kans op genezing toe, vermindert het risico op uitzaaiingen en herval, is de behandeling minder ingrijpend en moet de borst vaak niet worden verwijderd.

Wacht niet tot u symptomen hebt (knobbel, pijn, tepelafscheiding, roodheid, terugtrekking huid …) om een afspraak vast te leggen.

Houd er echter rekening mee dat tal van knobbeltjes goedaardig zijn: cystes, adenofibromen …

Controlefrequentie

  • Vanaf de leeftijd van 40 jaar wordt een jaarlijks borstonderzoek aanbevolen.
  • Vanaf de leeftijd van 50 jaar wordt een tweejaarlijks borstonderzoek aanbevolen (mammotest of borstanalyse), behalve in specifieke gevallen of bij een verhoogd risico.

Momenteel bestaan er twee opsporingsmethodes:

  • Mammotest :
  • voor patiënten van 50 tot 69 jaar zonder symptomen. In de grote meerderheid van de gevallen volstaat dit onderzoek en is geen verder onderzoek nodig. Als u tot de doelgroep behoort, ontvangt u een uitnodiging van de provincie.
  • Volledige borstanalyse : voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd, met medisch voorschrift van uw huisarts of gynaecoloog.

In ons Centrum worden met behulp van digitale technieken beelden gemaakt. Hierdoor is een betere diagnose mogelijk met een lagere stralingsdosis.

Bij al onze mammografieën, of die nu plaatsvinden in het kader van de mammotest of de volledige borstanalyse, gebeurt een tweede check door onze AI-tool.

Artificiële intelligentie : behoort nu ook tot de middelen die radiologen ter beschikking hebben.

Sinds kort beschikt het Centrum voor Radiologie van Rixensart als een van de eerste over de tool Profound IA van de onderneming ICad.

Deze software is gebaseerd op een database van miljoenen klinische gevallen

en helpt specialisten om de mammografieën heel precies te analyseren.

De tool doet telkens een snelle en nauwkeurige tweede check van elke mammografie, waarschuwt de radioloog als er zones zijn die verder onderzoek vereisen en stuurt op die manier het echografieonderzoek.

Bovendien geeft het systeem ook aan wanneer er geen risico’s zijn, zodat de patiënten niet nodeloos verder onderzocht moeten worden.

Uit recent klinisch onderzoek blijkt dat radiologen met Profound IA 8% meer borstkankers opsporen en vals positieve resultaten en aanvullende onderzoeken met 7% kunnen verminderen.

Naast deze check schat de software ook het risico in om op korte termijn (binnen twee jaar) borstkanker te krijgen, op basis van de leeftijd, de dichtheid van het borstweefsel en subtiele mammografische afwijkingen.

Op basis van klinisch bewezen resultaten kunnen de artsen bovendien het opsporingsprogramma voor borstkanker personaliseren voor elke patiënt.

Volledige borstanalyse

Borstonderzoek. De analyse kan verschillen op basis van de leeftijd.

Verloop

1. Bevraging : achterhalen van familiale of persoonlijke risicofactoren.

2. Klinisch onderzoek : uitgevoerd door de arts. Dit omvat de visuele en manuele controle van de borsten en de oksels creux axillaires.

3. Mammografie : Een mammografie is een radiografie van de borsten. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de arts of de technoloog, blijft de allerbeste methode om de borst te onderzoeken..

BELANGRIJKE INFORMATIE!

• Het is een goed idee om het onderzoek uit te voeren tijdens de eerste 10 dagen van de cyclus, wanneer de borsten minder gevoelig zijn.

• Breng steeds eerdere mammografieën mee om te kunnen vergelijken!

• Niet alle vastgestelde afwijkingen wijzen op kanker. Bij sommige afwijkingen zijn frequentere controles nodig.

• Niet alle kankers kunnen worden opgespoord met een mammografie: het is mogelijk dat er een kleine tumor aanwezig is terwijl de mammografie normaal oogt. Een regelmatige mammografische en klinische follow-up is dan ook heel belangrijk!

– Het onderzoek gebeurt rechtstaand.

– De borsten worden één na één samengedrukt tussen twee steunplaten.

Dat kan onaangenaam zijn, maar het is uiterst belangrijk om scherpe beelden te maken en de juiste diagnose te stellen. Bovendien wordt de hoeveelheid straling hierdoor beperkt.

Meestal worden er twee röntgenfoto’s gemaakt per borst. Soms zijn extra foto’s nodig om het beeld volledig goed te krijgen.

4. Echografie :

Dit onderzoek vindt niet systematisch plaats. Het wordt uitgevoerd door de radioloog als aanvulling op de mammografie bij een afwijking die verder moet worden onderzocht, of door de densiteit van de borst.

5. Punctie : 

Na afloop van het onderzoek kan de radioloog een punctie doen met een fijne naald om de aard van een afwijking te achterhalen.

De volledige analyse duurt 20 tot 30 minuten. De radioloog deelt u de voorlopige bevindingen in de mate van het mogelijke al mee na het onderzoek. Als er een punctie is gebeurd, moet er uiteraard gewacht worden op de laboratoriumanalyse.

Wanneer iets niet meteen duidelijk is, wordt het systematisch besproken met de andere leden van het team.

Na afloop van deze eerste consultatie kunnen eventueel aanvullende onderzoeken worden voorgesteld (MRI, biopsie) om de diagnose te verfijnen.

Mammotest

Dankzij het federale opsporingsprogramma hebben vrouwen van 50 tot 69 jaar tweejaarlijks recht op een gratis mammografie! Die mammografie wordt de ‘Mammotest’ genoemd en is het resultaat van een samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen. Het programma voldoet aan de aanbevelingen van de Europese Unie om vrouwen een controle te bieden die wordt uitgevoerd door bekwame artsen met hoogwaardige apparaten.

Procedure

Het CCR (Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers) stuurt de patiënten in kwestie een uitnodigingsbrief, registreert de medische gegevens, volgt de dossiers op en analyseert de kwaliteit en doeltreffendheid van het programma.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, maakt u een afspraak in een erkend centrum (dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten): link naar de lijst van erkende opsporingscentra.

De mammotest wordt uitgevoerd door een technoloog die daar specifiek voor opgeleid is. Er is niet altijd een radioloog aanwezig.

  • Tijdens de mammotest worden 4 mammografische foto’s gemaakt (2 voor elke borst).
  • Vervolgens analyseert een erkend radioloog de mammotest.
  • De foto’s van uw mammotest worden vervolgens digitaal doorgestuurd voor een tweede check door een tweede radioloog. Zijn beide specialisten het niet met elkaar eens, dan wordt een beroep gedaan op een derde persoon.
  • Het centrum waar de tweede check gebeurt (CCR), slaat uw administratieve en medische gegevens op, net als de naam van de arts en het resultaat van de analyse. Het resultaat wordt vervolgens bezorgd aan de arts die u hebt aangewezen. Dat gebeurt meestal binnen twee weken na het onderzoek.

Afhankelijk van het resultaat is mogelijk aanvullend onderzoek nodig: echografie, punctie, MRI, controle na 6 maanden … Dat kan samenhangen met een afwijking of met de densiteit van het borstweefsel.

Nuttige links:

 Centre Communautaire de Référence pour le Cancer du Sein
• Lijst van erkende radiologische centra voor de Mammotest