Accueil » AI-gebaseerde software

AI-gebaseerde software

De vroegtijdige opsporing van borstkanker is de voorbije jaren verbeterd dankzij steeds krachtigere technieken voor medische beeldvorming. Denk maar aan de digitalisering van mammografieën, tomosynthese en de voortdurende evolutie van echografieapparaten.

En nu behoort ook artificiële intelligentie tot de middelen die radiologen ter beschikking hebben.

Sinds kort beschikt het Centrum voor Radiologie van Rixensart als een van de eerste over de tool Profound IA van de onderneming ICad.

Deze software is gebaseerd op een database van miljoenen klinische gevallen

en helpt specialisten om de mammografieën heel precies te analyseren.

De tool doet telkens een snelle en nauwkeurige tweede check van elke mammografie, waarschuwt de radioloog als er zones zijn die verder onderzoek vereisen en stuurt op die manier het echografieonderzoek.

Bovendien geeft het systeem ook aan wanneer er geen risico’s zijn, zodat de patiënten niet nodeloos verder onderzocht moeten worden.

Uit recent klinisch onderzoek blijkt dat radiologen met Profound IA 8% meer borstkankers opsporen en vals positieve resultaten en aanvullende onderzoeken met 7% kunnen verminderen.

Naast deze check schat de software ook het risico in om op korte termijn (binnen twee jaar) borstkanker te krijgen, op basis van de leeftijd, de dichtheid van het borstweefsel en subtiele mammografische afwijkingen.

Op basis van klinisch bewezen resultaten kunnen de artsen bovendien het opsporingsprogramma voor borstkanker personaliseren voor elke patiënt.

La détection précoce du cancer du sein s’est améliorée ces dernières années grâce à des techniques d’imagerie de plus en plus performante. On citera la numérisation des mammographies, la tomosynthèse et les évolutions constantes des appareils d’échographie.